Resume

رزومه خدمات ارائه شده براي برخي از مراکز
ردیف نام موسسه/بیمارستان نوع دستگاه حجم
1 جوادالائمه خرامه اتوکلاو 360لیتری
2 ولی عصر کازرون اتوکلاو 360لیتری
3 نبی اکرم خنج اتوکلاو 360لیتری
4 شفا شیراز اتوکلاو 360لیتری
5 شفا شیراز امحاء 360 لیتری
6 دکتر رستمی اتوکلاو 360لیتری
7 پوست آفاق شیراز اتوکلاو 23لیتری
8 بوعلی شیراز اتوکلاو 80 لیتری
9 فرهمندفر شیراز اتوکلاو 360لیتری
10 میرحسینی شیراز اتوکلاو 240 لیتری
11 شیراز MRIمرکزی اتوکلاو 240 لیتری
12 شیراز MRIمرکزی اتوکلاو 1200 لیتری
13 شیراز MRIمرکزی اتوکلاو 600 لیتری
14 اعصاب و روان محرری شیراز اتوکلاو 240 لیتری
15 علوی شیراز امحاء 360لیتری
16 شهر شیراز امحاء 360لیتری
17 شفا شیراز امحاء 360لیتری
18 میرحسینی شیراز امحاء 360لیتری
19 بعثت شیراز امحاء 360لیتری
20 پارس شیراز امحاء 360لیتری
21 رستمی شیراز امحاء 360لیتری
22 فرهمندفر شیراز امحاء 360لیتری
23 شیراز MRIمرکزی امحاء 1000 لیتری
24 شیراز MRIمرکزی شستشو 350 لیتری
25 شیراز MRIمرکزی پلاسما 100 لیتری
26 رستمی شیراز پلاسما 100 لیتری
27 علوی شیراز مولد بخار 120 لیتری
28 پاستور بم اتوکلاو 600 لیتری
29 پاستور بم مولد بخار 150 لیتری
30 بیمارستان مهرگان امحاء 360 لیتری
31 بیمارستان مطهری اصفهان شستشو 480 لیتری
32 بیمارستان امیرکلا بابل اتوکلاو 360 لیتری
33 بیمارستان خاتم الانبیاء نطنز اتوکلاو 110 لیتری
34 درمانگاه جهان نما کرج اتوکلاو 80 لیتری
35 موسسه رازی کرج اتوکلاو 600 لیتری
36 موسسه رازی کرج اتوکلاو 360لیتری
37 موسسه رازی شیراز اتوکلاو 600 لیتری
38 موسسه رازی شیراز اتوکلاو 4000 لیتری
39 موسسه رازی کرج اتوکلاو 1000 لیتری
40 موسسه رازی کرج اتوکلاو 3000لیتری
41 موسسه رازی کرج اتوکلاو 240 لیتری
42 موسسه رازی مرند اتوکلاو 360لیتری
43 موسسه رازی کرمان اتوکلاو 2000 لیتری
44 موسسه رازی مشهد اتوکلاو 3000 لیتری
45 مرکز چشم پزشکی نوردیدگان کرج اتوکلاو 360 لیتری
46 بیمارستان شمال اتوکلاو 240 لیتری
47 بیمارستان شمال اتوکلاو 600 لیتری
48 بیمارستان شمال اتوکلاو 600 لیتری
49 بیمارستان شمال شستشو 480 لیتری
50 بیمارستان شمال شستشو 480 لیتری
51 بیمارستان شمال امحاء 360 لیتری
52 بیمارستان شمال RO 300 لیتری
53 مرکز دندانپزشکی قوه قضائیه اتوکلاو 360 لیتری
54 مرکز دندانپزشکی قوه قضائیه RO  300 لیتری
55 مرکز دندانپزشکی قوه قضائیه شستشو 350 لیتری
56 بیمارستان شهید منتظری نجف آباد اتوکلاو 360 لیتری
57 بیمارستان امام خمینی تهران اتوکلاو 80 لیتری
58 دندانپزشکی قوه قضائیه اتوکلاو 23 لیتری
59 بیمارستان امام خمینی فلاورجان شستشو 320 لیتری
60 مرکز تصویربرداری فراپرتو اتوکلاو 240 لیتری
61
62 دارو سازی دی فارما اتوکلاو 360لیتری
63 دارو سازی دی فارما اتوکلاو 600 لیتری
64 همانند ساز بافت کیش اتوکلاو 360 لیتری
65 آریون ژن زیست دارو اتوکلاو 360 لیتری
66 سبحان انکولوژی رشت فریز درایر
67 سینا ژن فریز درایر
68 روناک دارو فریز درایر
69 نگین دارو ساوه فریز درایر
70 همانند ساز بافت کیش اتیلن اکساید 280 لیتری
71 روناک دارو اتوکلاو آمپول 1000 لیتری
72 روناک دارو اتوکلاو 240 لیتری
73 روناک دارو اتوکلاو 360 لیتری
74 ولایت ساری امحاء 360 لیتری
75 بیمارستان دی میبد اتوکلاو 360 لیتری
76 داروسازی بایر افلاک(ازنا) اتوکلاو 360لیتری
77 داروسازی ابو ریحان اتوکلاو 360لیتری
78 بیمارستان سینا اصفهان اتوکلاو 360لیتری
79 بیمارستان امام خمینی ارومیه اتوکلاو 360لیتری
نام موسسه کليات سرويس دهي برخي مراکز داروسازي
رناک دارو فريز دراير-مخازن استيل آب -فيلينگ قرص-فيلينگ کپسول – اتوکلاو داروئي
نگين دارو فريز دراير –مخازن استيل آب
سيناژن فريز دراير
همانند ساز بافت کيش فريز دراير-اتيلن اکسايد – مخازن استيل آب-اتوکلاو بخار
رازي کرج فريز دراير-ژنراتور بخار-اتوکلاو داروئي-مخازن استيل آب
رازي کرمان اتوکلاو داروئي-مخازن استيل آب
رازي مشهد ژنراتور بخار-اتوکلاو داروئي –مخازن استيل آب
رازي شيراز ژنراتور بخار – اتوکلاو داروئي